Om Terra-Pi

Många unga känner idag oro inför klimat­förändring­arna och framtiden. I projektet Terra-Pi samlar vi kunskap och tar fram metoder för att stötta ungdomar att bättre kunna hantera klimatrelaterade tankar, känslor, upplevelser och funderingar. Vi tror att bättre verktyg för känslohantering tillsammans med kollektivt, hållbart engagemang minskar risken för att fastna i hopplöshet och maktlöshet, och istället kan leda till aktivt hopp och handlingskraft!

Terra-Pi är ett arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna. I Terra-Pi genomför vi workshops, föreläsningar och utbildningar där vi vänder oss direkt till ungdomar i åldern 12 – 25 år. Vi genomför också utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos de grupper som möter unga med klimatångest, så som pedagoger, föräldrar och civilsamhället.

 

I Terra-Pi skapar vi en metodbank med material som ska verka som ett stöd och kunna användas i redan befintliga sammanhang. Där kan man hitta verktyg, övningar, filmer och andra inspirerande material kring klimatpsykologi med fokus på känslohantering och organisering. Materialet går att använda i egenorganiserade studiecirklar, i redan befintliga verksamheter eller på egen hand. Även du som jobbar i skolan kan hitta material att använda i undervisningen, eller stöd för att bättre kunna bemöta ungdomarnas känslor. Det är de ungdomar som deltar i projektet som är med och utformar utvecklingen av materialet, genom de erfarenheter och kunskap de besitter i egenskap av att vara unga i en värld av klimatkris, med en oviss framtid framför sig.

Metodbanken är för tillfället under uppbyggnad och finns ännu inte tillgänglig. Kontakta oss om du ändå vill ta del av det material som finns men ännu inte är lanserat i metodbanken.

 

Inom projektet finns också möjlighet att som ung organisera sig i bland annat våra klimatkänslogrupper, vilket är en plattform för möten, med fokus på stöttning, att få lära sig mer och att kollektivt engagera sig. För grupperna finns speciellt framtaget material för att arbeta i studiecirkel-format och med hjälp av materialet bli bättre på hur ni tillsammans kan jobba med känslohantering, hållbart engagemang och få utforska hur man kan engagera sig för att vara en del av den samhällsförändring man vill se.

Vill du vara med? Kontakta utbildningsledare anna.bartfai@folkuniversitetet.se

 

 

Vilka är Klimatpsykologerna?
Klimatpsykologerna är legitimerade psykologer med specialinriktning mot klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar med de mänskliga, psykologiska och beteendemässiga aspekterna av hur vi agerar i relation till miljön och klimatkrisen: varför vi gör som vi gör, hur vi kan ta hand om oss själva och varandra i den pågående krisen och hur vi kan göra klimatarbetet mer effektivt. Klimatpsykologerna har skrivit boken ”Klimatpsykologi – hur vi skapar hållbar förändring.”.