Ung med klimatångest?

Vi stöttar dig.

 

Gå med i KLIMATKRAFT!

Låt känslorna ta plats!

Alla våra känslor behövs – även de jobbiga. Men vi behöver lära oss att hantera dem och att lyssna på vad de signalerar. I Terra-Pi skapar vi rum för att låta känslorna ta plats och utforskar hur vi kan använda och omvandla dem till en kraft som skapar förändring, både för oss själva och klimatkrisen!

Läs mer om Terra-Pi här


Vill du vara med?
Se vad som är på gång här.

 

Terra-Pi på Instagram

I Terra-Pi genomför vi workshops, föreläsningar och utbildningar där vi vänder oss direkt till unga i åldern 12 – 25 år, men vi genomför också utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos de grupper som möter unga med klimatångest, så som pedagoger, föräldrar och civilsamhället. Vill du att vi kommer till er?