Kontakt

Vill du komma i kontakt med Terra-Pi?

Frida Hylander Metodutvecklare
Klimatpsykologerna
frida.hylander@folkuniversitetet.se

Anna Bartfai Utbildningsledare
anna.bartfai@folkuniversitetet.se
0730-594804

Kali Andersson Metodutvecklare
Klimatpsykologerna
kali.andersson@folkuniversitetet.se

Kata Nylén Metodutvecklare
Klimatpsykologerna
Kata.nylen@folkuniversitetet.se

Paula Richter Metodutvecklare
Klimatpsykologerna
paula.richter@folkuniversitetet.se

Marcus Lindelöf Administratör
marcus.lindelof@folkuniversitetet.se

 

Ida Tholfsson Projektledare
ida.tholfsson@folkuniversitetet.se

0730-59 83 07